Nieuwsbulletin nr. 7: vertaling plaatselijke regels Gut Düneburg in Haren

Het secretariaat van de baan Gut Düneburg in Haren is zo vriendelijk geweest de plaatselijke regels  te vertalen in het Nederlands. Dan zien ze er zo uit:

 

a)    Waterputten inclusief het omliggende grind en kale grond zijn vaste obstakels (regel 24.2).

b)    De door uitspoeling ontstane schade aan de fairway geldt als GUR.

c)    Alle paden en wegen zijn onderdeel van de baan. De bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.

d)    De houten afrastering aan de linkerzijde van hole 2 is de verlenging van de Out of Bounds grens.

e)    De afrastering achter de linker laterale waterhindernis op hole 3 is de Out of Bounds grens.

f)    Voor hole 4 geldt: De beide afrasteringen, die respectievelijk de achterste-  en voorste grens van de waterhindernis vormen en de stalen vee roosters zijn aan de buitenzijde van de beide waterhindernissen vaste obstakels (regel 24.2).

g)    De afrastering achter de linker laterale waterhindernis op hole 5 is de Out of Bounds grens. Aansluitend aan de afrastering is de sloot tot aan de straat Out of Bounds.

h)    De buitenste oeverkant van de rechter laterale waterhindernissen van de holes 5/6/7 en 8 is de Out of Bounds grens.

i)     De door blauwe paaltjes gemerkte kloof tussen de dames- en herenafslag van hole 10 is GUR. Ballen die in dit deel van de baan terecht komen mogen volgens regel 25.1 b (zonder straf) buiten de kloof gedropt worden (niet dichter bij de hole) of zonder straf van de plek gespeeld worden van de plek waar de laatste slag gedaan is.

j)     Op het midden van de fairway van hole 15 bevinden zich opgehoopte aardwallen. Deze zijn GUR.

k)    De afrastering achter de linker laterale waterhindernis op hole 18 is de Out of Bounds grens.

l)     Als op hole 18 de bal de eilandgreen, de voorgreen of de bunker geraakt heeft en daarna in het water valt, mag de door een bord aangegeven droppingzone (voor het clubhuis) gebruikt worden. Er moet dan één strafslag berekend worden. Deze regel geldt ook voor ballen die duidelijk over de eilandgreen (inclusief de voorgreen) gegaan zijn en in de waterhindernis tot stilstand komen. Voor alle andere „waterballen“ geldt uitsluitend regel 26.

m)   Wintergreens op alle holes zijn GUR waarbij altijd de bal MOET worden opgenomen en op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering gedropt worden volgens regel 25-1. iii.

n)    Aangeplante heide is met blauwe paaltjes afgezet. Deze zone geldt als GUR waarbij altijd de bal MOET worden opgenomen en op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering gedropt worden volgens regel 25-1. iii. Niet gemarkeerde heide is vast onderdeel van de baan. De bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.

Straf voor het niet naleven van de plaatselijke regels:

Strokeplay/stableford: Twee strafslagen / Matchplay: verlies van de hole

 

Wilt u de plaatselijke regels dus liever in het Nederlands bij de hand hebben, druk ze dan even af!